-مو-تضمینی-600x243 کاشت مو فوق ترکیبی

 

طاسی و کم پشت بودن موهای سر یکی از معضلاتی است که این روزها بسیاری به آن دچارند. تلاش برای رفع این معضل گاهی با داروهای موضعی قابل درمان است اما زمانی که علت طاسی و کم پشتی موها، عوامل وراثتی باشد، تنها راه خلاصی از این مشکل، کاشت مو می‏باشد. روشها‏ی متعددی برای کاشت مو وجود دارد. یکی از آنها روش فوق ترکیبی است که در آن دو روش FUT و FIT با هم ترکیب می‏شوند و با قابلیتها‏ی هر دو روش همراه است. بطوری که استفاده از این روش، می‏توان تنها در یک جلسه 15 هزار مو را در سر بیمار پیوند زد.

نحوه کاشت مو با روش فوق ترکیبی

در موارد نادری، کاشت مو با روش فوق ترکیبی در دو جلسه انجام می‏شود. در این روش ابتدا روش FUT صورت می‏گیرد و سپس فرایند FIT شروع می‏شود. بنابراین پزشک می‏تواند 2 تا 3 برابر آنچه که تا به حال امکان پذیر بوده است را به سر بیماران پیوند بزند. روش فوق ترکیبی بدون نیاز به جراحی انجام می‏شود. افرادی که به طاسی کامل دچار هستند و یا مشکلاتی از قبیل کمبود زمان، دوری راه، مشکلات کاری و … دارند، می‏توانند پیوند و کاشت مو را یک جلسه انجام دهند.

در افرادی که به طاسی وسیع دچار هستند، باید 2500 تا 5000 گرافت (5000 تا 16000تار مو) برداشته شود تا پیوند مو با تراکم متناسبی صورت بگیرد. کاشت این تعداد مو، با روش جراحی FUT نیازمند برداشتن نوار پهن و بلندی به عرض 2 تا 2.5 سانتیمتر و طول 30 تا 33 سانتیمتر، از پشت سر بیمار می‏باشد. در کاشت مو با روش غیر جراحی FIT، این تعداد گرافت از سر بیمار برداشت می‏شود . با استفاده از روش فوق ترکیبی می‏توان، از بسیاری عوارض جلوگیری نمود. در روش تركيبى ترمیم موها بشکل انتخابى صورت می‏گیرد. به این شکل که موها در قسمتهای مهم از قبیل جلوى سر، در قسمت بالا و پشت سر كاشته مى شوند.

قبل و پس از کاشت مو با روش ترکیبی

از آنجا که روش فوق ترکیبی برای کسانی استفاده می‏شود که به طاسی و کم مویی زیادی دچار هستند، در یک روز می‏توان تعداد موهای مورد نیاز را در محل مورد نظر پیوند داد. در این روش30 درصد موها بصورت متراکم کاشته می‏شوند. در گذشته با یک جلسه کاشت مو با هر یک از روشها‏ی FUT یا FIT در هر سانتیمتر مربع از پوست سر 20 تا 30 گرافت (40 تا 60 تارمو) کاشته و در جلسه دوم که 9 ماه بعد صورت می‏گرفت، میان موها پر می‏شد.

در حال حاضر با استفاده از روش ترکیبی می‏توان در کوتاه ترین زمان ممکن، لابلای موها را کاملا پر کرد و تراکم موها را افزایش داد. در برخی مواقع تا 50 گرافت یا 100 تار مو در هر سانتیمتر که معادل 30 درصد افزایش تراکم است، کاشته می‏شود.

  • مزایای کاشت مو با روش فوق ترکیبی
  • کاشت مو در قسمت زیادی از سر، بدون آسیب به سایر نقاط
  • کاشت مو طبیعی و قابل رشد
  • انجام فرایند کاشت در مدت زمان کوتاه 
Hybrid-Hybrid-Planting1-600x295 کاشت مو فوق ترکیبی

کاشت مو فوق ترکیبی روشی مناسب برای برداشت تعداد زیادی گرافت مو با کمترین صدمه ی ممکن به بانک موی افراد برای کاشت در ناحیه ی وسیعی از طاسی می باشد. در این روش کار برداشت گرافت های مو از ناحیه بانک مو با روشFUT به همراه روشFIT یا FUE می باشد.

چگونگی انجام روش کاشت مو فوق ترکیبی

برای انجام این روش کاشت مو معمولا ابتدا روش FUT یا همان روش برداشت نواری برای برداشت گرافت های مو از ناحیه بانک مو انجام گرفته و گرافت موهای آماده شده برای کاشت در ناحیه مورد نظر که معمولا جلوی سر می باشد کاشته می شوند. سپس برای پوشش دادن  قسمت هایی که به دلیل تمام شدن گرافت های موی حاصل از روش FUT هنوز کاشت صورت نگرفته است، از روش FIT و یا FUE برای برداشت گرافت موی مورد نیاز برای اتمام کار کاشت مو انجام می شود  و گرافت های موی به دست آمده در قسمت عقب تر ناحیه طاسی کاشته می شوند.

کاشت مو به روش فوق ترکیبی می تواند طی یک جلسه انجام شود اما گاهی اوقات ممکن است که کار کاشت مو در طی دو روز متوالی صورت گیرد که در روز اول برداشت گرافت های مو به صورت نواری است و در روز دوم  جهت تکمیل کاشت مو کار برداشت گرافت های مو به روش FIT یا FUE انجام گرفته و در نواحی مورد نیاز کاشت یا پیوند مو انجام می شود.

افراد مناسب برای کاشت مو به روش فوق ترکیبی

هر چند که در مورد روش کاشت موی فوق ترکیبی تبلیغات زیادی به دلیل امکان برداشت تعداد زیادی گرافت موی پیوندی در یک جلسه می شود، اما این روش برای همه افراد مناسب نیست و نمی توان به کمک آن به تراکم مویی خیلی بیشتر از کاشت موهای معمول دست یافت چرا که محدودیت تراکم کاشت مو فقط به دلیل محدودیت بانک مو نیست بلکه محدودیت فضا در ناحیه کاشت مو نیز موجب می شود که کاشت مو  فقط تا تراکم خاصی امکان پذیر باشد.

افرادی که کاشت موی محدودی دارند بهتر است از روش های کاشت مو به صورت مجزا استفاده کنند و فقط کسانی که قصد کاشت موی وسیعی داشته و از بانک موی مناسبی برای این کار برخوردار هستند از روش کاشت مو فوق ترکیبی استفاده کنند.